ما معتقدیم سود ما از رضایت مشتریان حاصل می شود، بنابراین همواره حق با مشتری است و مشتری، شریک تجاری ما برای کسب سود دوطرفه است.
بنابراین تلاش می کنیم
•در انجام وظایف ، با جدیت ، صداقت ، وقت شناسی، احترام و ادب در برخورد با مراجعین را رعایت کنیم.
•همچنین در مقابل مراجعین پاسخگو بوده و آن را مایه رشد و تعالی گروه بدانیم.
•از نارضایتی مراجع، متأثر و با فروتنی، از او عذرخواهی کرده و با افتخار از او تشکر می کنیم، مشتاقانه به نظریات مشتریان ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز ارتقای گروه استفاده می کنیم.
•امانتدار و حافظ اسرار مراجعین بوده و در هر شرایطی به اصول اخلاقی پایبند باشیم‌.
•با مطالعه و تحقیق ، سطح دانش و مهارت خود را روز به روز بالاتر خواهیم برد.